pre chov a výkrm ošípaných

Prase_skupinka_web_0.jpg

 

Pre chov a výkrm ošípaných

FIDmix® je minerálno vitamínové krmivo pre drobnochovy a malochovy. Pridáva sa do kŕmnej dávky ošípaných, ktorú tvoria prevažne obilné šroty a domáce krmivá. Zloženie krmiva FIDmix® a v ňom obsiahnuté biologicky účinné látky, t. j. vitamíny, minerálne látky, lyzín, treonín a kŕmna soľ, umožňujú chovateľom doplniť neplnohodnotnú kŕmnu dávku na potrebnú úroveň. Táto optimalizovaná výživa ošípaných podstatne zvyšuje hmotnostné prírastky, zlepšuje využitie prijatého krmiva, udržuje dobrý zdravotný stav a obmedzuje výskyt porúch pohybového aparátu.

Pozitívne ovplyvňuje úžitkovosť zvierat

  • umožňuje úspešný výkrm, odchov a chov ošípaných
  • zvyšuje hmotnostné prírastky a zlepšuje využitie krmiva
  • udržiava dobrý zdravotný stav zvierat a rieši nedostatok minerálnych látok

Balenie: 1 kg, 10 kg.

Kŕmny návod

FIDmix® sa používa denne, rovnomerne rozmiešaný do krmiva. Na začiatku odchovu alebo výkrmu používajte nižšiu odporúčanú dávku krmiva FIDmix® a postupne zvyšujte podľa veku prasiatok na vyššiu odporúčanú dávku. Jedna plná polievková lyžica obsahuje cca 30 g.

Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, v pôvodných uzavretých obaloch!

Dátum výroby a minimálnej trvanlivosti je uvedené na obale.

Odporúčané dávkovanie

ošípané od 8 do 20 kg 30-60 g na ks / deň 1-2 polievkové lyžice
ošípané od 20 do 100 kg 60-120 g na ks / deň 3-4 polievkové lyžice
ošípané nad 100 kg 120 g na ks / deň 4 polievkové lyžice