pre odchov a výkrm moriek

Kruta_skupinka_web.jpg

 

Pre odchov a výkrm moriek

FIDmix® je minerálno vitamínové krmivo pre drobnochovy a malochovy. Pridáva sa do kŕmnej dávky pre morky, ktorú tvoria prevažne obilné šroty a domáce krmivá. Zloženie krmiva FIDmix® a v ňom obsiahnuté biologicky účinné látky, t. j. vitamíny, minerálne látky, lyzín, metionín a kŕmna soľ, umožňujú chovateľom doplniť neplnohodnotnú kŕmnu dávku na potrebnú úroveň. Táto optimalizovaná výživa zaisťuje životaschopnosť a dobrý zdravotný stav moriek, podstatne zvyšuje prírastky hmotnosti a zlepšuje využitie prijatého krmiva.

Pozitívne ovplyvňuje úžitkovosť zvierat

  • umožňuje úspešný odchov a výkrm moriek
  • zvyšuje hmotnostné prírastky a zlepšuje využitie krmiva
  • udržiava dobrý zdravotný stav zvierat a rieši nedostatok minerálnych látok

Balení: 1 kg, 10 kg.

Kŕmny návod

FIDmix® sa používa denne, rovnomerne rozmiešaný do krmiva. Na začiatku odchovu alebo výkrmu používajte nižšiu odporúčanú dávku krmiva FIDmix® a postupne zvyšujte podľa veku moriek až na hornú odporúčanú dávku krmiva FIDmix®. Jedna plná polievková lyžica obsahuje cca 30 g.

Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, v pôvodných uzavretých obaloch!

Dátum výroby a minimálnej trvanlivosti je uvedené na obale.

Odporúčané dávkovanie

morky do 8 týždňov veku 30-60 g na 10 ks / deň 1-2 polievkové lyžice
morky nad 8 týždňov veku 60-90 g na 10 ks / deň 2-3 polievkové lyžice