Pre kozy, ovce a raticovú zver

Ovce_skupinka_web.jpg

 

Pre kozy, ovce a raticovú zver

S CHELÁTOVÝMI MIKROPRVKAMI

FIDmix® je minerálno vitamínové krmivo pre ovce, kozy a raticovú zver. Obsahuje minerálne látky (makro i mikroprvky) a vitamíny. FIDmix® umožňuje vyrovnať nedostatok minerálnych látok a vitamínov v kŕmnych dávkach malých prežúvavcov: oviec, kôz a raticovej zveri. FIDmix® obohacuje kŕmnu dávku o štyri biogénne makroprvky - vápnik, fosfor, sodík, a horčík, ktorých zdrojom sú vysoko využiteľné zlúčeniny. Z mikroprvkov dopľňa FIDmix® kŕmnu dávku o zinok, kobalt, mangán, jód a selén. FIDmix® ďalej obsahuje vitamíny A, D3 a E, chránené účinnou obdukciou.

Zabezpečí úspešný odchov a chov oviec a kôz

  • obsahuje vitamíny, mikro a makroprvky
  • podporuje dobrý priebeh brezivosti, dobrú laktáciu
  • zvyšuje hmotnostné prírastky a zlepšuje využitie krmiva

Balení: 1 kg, 10 kg.

Kŕmny návod

FIDmix® sa v odporúčanom množstve rovnomerne zamieša do jadrovej časti kŕmnej dávky, alebo sa rovnomerne nasype do žľabu na objemové krmivo. Jedna plná čajová lyžička obsahuje cca 7 g.

Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste,v pôvodných uzavretých obaloch!

Dátum výroby a minimálnej trvanlivosti je uvedené na obale.

Odporúčané dávkovanie

jahňatá a kozľatá

5–10 g na ks / deň

1 plná čajová lyžička

dospelé zvieratá

10–20 g na ks / deň

2–3 plné čajové lyžičky

brezé a laktujúce samice

15–30 g na ks / deň

2–4 plné čajové lyžičky